Djur, natur & miljö

Den 1 december 2012 trädde nya krav för arbete med motorsåg i kraft (afs 2012_01).

Från och med 1 januari 2015 kan du få böter om du använder motorsåg yrkesmässigt
utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat.
Om du inte redan har tagit motorsågskörkort är det således hög tid att anmäla dig
till en kurs, dels för din egen säkerhet och dels för att undvika straffavgiften på 10 000 kronor.

Hos oss kan du ta motorsågskörkortet i studiecirkelform!
Tillsammans med dina cirkelkamrater lär du dig att sköta och hantera motorsågen
på ett säkert och effektivt sätt, med mål att klara motorsågskörkort nivå A+B, som
blir beviset för dina kunskaper. Du lär dig bland annat hur en bra motorsåg ska
fungera, hur du filar kedjan så den blir vass, hur du använder sågen i olika situationer
och hur du fäller, kvistar och kapar träd.

Vid första träffen bestämmer vi tillsammans vilka datum och på vilka platser följande
träffar ska vara. Träffarna kommer att vara både inom- och utomhus eftersom praktiska
moment ingår i cirkeln.

Efter genomgången cirkel har du goda kunskaper för att ta motorsågskörkort.
En uppkörning för motorsågskörkort samt studiematerial ingår i avgiften.