Musik, teater

För barn som tillsammans med Föräldrar använder sig av toner, noter, lite instrument, samspel och "gör din egen melodi".
Man lär sig hur musiken uppstår, leker, och uppmuntras att lära föräldrarna. Färgrikt och varierande material.
Filosofin är japansk; "Suzuki" som lärde många väldigt unga barn spela violin i tidig ålder. Finns i Storbritannien, Danmark och nu i Götene!
Barn tillsammans med sina föräldrar som skapar musik tillsammans är grundidén! 35- 40 min/tillfälle.
Varje träff avslutas med fikastund.
Ledare Gloria Burt
8x1 lektionstimme avg. 300:-
lördagar kl 10 - 11.30