Historia & Konsthistoria

Välkommen till vår kulturhistoriska kurs med bildföredrag följda av diskussion.

Dess utgångspunkt är hur människor i äldre tid än vår har brukat och betraktat naturen. En viss västgötsk bakgrund finns.
Kursen inleds med en idéhistorisk översikt från skapar-tro till geologi och Darwin. Därefter behandlas så de viktigaste stora vilda djuren, björn, varg, säl och älg. Därtill får man insikt i andra bruk av natur, som vattenkraft i kvarnar, tjärbränning, pottaska och salpeter, järnframställning, geologiska lager på Kinnekulle och ledfossil, inklusive lite om orstenen.
Som avslutning visas några av de spår i skogen som människan lämnat efter sig.

LEDARE
är prof. em. Christer Westerdahl, som har förvärvat betydande erfarenheter på området genom
studier och resor under många decennier.

MATERIAL
Någon enskild publikation som behandlar hela innehållet finns inte.
Vår ledare sätter ihop ett kompendium liksom han även tar med ett antal olika böcker relaterande till ämnet.
Det rekommenderas också litteratur för självstudier under kursen.

Inga förkunskaper nödvändiga.

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58