Naturlig närvaro

Naturlig närvaro

Hälsa & välbefinnande

Naturlig närvaro, eller Flow learning , som är det internationella namnet, är en metod för att uppleva den egna närvaron i naturen. Den bygger på grundläggande principer om lärande och medveten närvaroträning för att bli mer öppen för det som händer i stunden med hjälp av sinnesupplevelser.
Ledare Anna-Karin Petré
Söndag 3 junier 14 - 18 Avgift
Plats Stampens kvarn, Gössäter
Fika medtages och kläder efter väder