Hälsa & välbefinnande


Medvetna autister har utvecklat alternativ till psykiatrins syn på
autism. Det kan kallas hjärnmångfaldsparadigmet, eller ”the
neurodiversity paradigm” på engelska.

Med goda värderingar och tankesätt
bygger man bättre liv för autister och andra neurodivergenta. Här
beskrivs dessa perspektiv och deras användning, samt ges positiva
exempel från autistkulturen som bygger på dem.

Föreläsaren Torbjörn Andersson (andet.se) är autist, aktivist, författare och autismarbetare
sedan 1996.

Gratis föreläsning

Det finns enklare fika i pausen