Nyfiken på liberalismen?

Nyfiken på liberalismen?

Övrigt

Vad innebär det att vara Liberal?
I cirkeln tar vi bl a upp frågor som
- Hur liberala värderingar uttrycks i den lokala politiken.
- Hur känner man igen Liberalerna lokalt?
- Hur fungerar demokratins organisation och arbetssätt; hur arbetar vi lokalt i fullmäktige och nämnder?
- Vilka frågor är mest viktiga för Liberalerna att bevaka?
- Hur stärker vi vår förening lokalt?

Ingen deltagaravgift!

Ledare är Runo Johansson (L), oppositionsråd i Tidaholm
Lokal: SV Hägnevägen 2

Anmälan senast 2 mars till SV genom webbplats: sv.se/skaraborg
eller via telefon 0502-100 58