Hantverk & konst

Denna cirkel vänder sig till både de som redan kan måla och de som är nyfikna och vill lära sig
att måla i olja
Med gemensam kunskap och intresse lär vi oss oljemålning och har en trevlig stund tillsammans