Historia & Konsthistoria

Tengelandstipendiaten Christina Ström, Skarstad föreläser om våra traditioner. Så viktiga att vårda och minnas.
11 november kl 10.00-12.00
Plats: SV Varas lokal, Badhusgatan 13, Vara
Information och anmälan: 073-057 74 38, vara@sv.se

Välkomna!
SPF Vara och SV Vara arrangerar