Samhälle

Hur utvecklar vi våra tätorter och stadsdelar och hur utvecklar vi vår landsbygd?
Vilken arbetsfördelning bör det vara mellan offentligt, privat företagande och Civilsamhället?
Hur kommer vi igång? Hur ökar vi tempot?
Medverkande:
Niclas Fällström, Broddetorp, Landsbygdsutvecklare Falköpings kommun
Mia Jansson, Töreboda, projektledare i ortsutvecklingsprojekt
Vi bjuder på frukt, så meddela som du kommer till e-post skara@sv.se.