Djur, natur & miljö

Hela familjen hälsas välkomna till Atollen, Tidaholms biodlarförenings egen bigård.

Ett spännande äventyr väntar er!

Hur går det till?
Först tittar vi på en tom bikupa och lär oss hur binas hem fungerar.
Sedan tar vi på oss och går ut i bigården. Kanske ett bi föds just när vi tittar i kupan!
Till sist får vi lära oss hur man gör när man tar tillvara honungen i ramarna.
Och självklart ska vi smaka!

FÖR ALLA!
Vi har ledare för äventyret som pratar både engelska och tyska.

ANMÄLAN
görs via sv.se/skaraborg Här skriver du om ni vill ha äventyret på ett annat språk än svenska.
Ange också hur gamla deltagarna är så blir kostnaden på er faktura rätt.

Kostnad
Barn 3-14 år 100:-/person
15 år och uppåt 150:-/person.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58
Tidaholms Biodlarförening arrangerar Äventyret i samarbete med SV Skaraborg
Frågor om dagens innehåll ställs till Marika Landes 073-0676307