Välkommen till Kymbo Bygdegård.

Quiz med musik och berättelser bjuds.
Fika finns att köpa.
Lokal: Bygdegården.

Föranmälan till Helena Rehn
0706671559 senast 21 maj.

Arr: Kymbo Bygdegård