Platåbergens Geopark - Informationskväll

Platåbergens Geopark - Informationskväll

Djur, natur & miljö

Ska Västergötlands platåberg få status som Sveriges första Unseco globala geopark?
I Tidaholms kommun finns platåbergen: Gerumsberget, Varvsberget, Gisseberget och Plantaberget.

Kvällen innehåller tre korta föredrag:
- Projektet Platåbergens Geopark
presenteras av Hanna Sundblad och Anna Bergengren projektrepresentanter.
- Bergen berättar - Torbjörn Persson
ger en kort presentation om vilka berättelser som kan knytas till ett unikt landskap och som vi stolt kan dela med oss av till invånare och långväga besökare.
- Stenen som levebröd – Eric Julihn, civilekonom och industrihistorisk konsult,
berättar om de industrier som hämtade sin råvara ur platåbergen, inte minst kring Ekedalen.

Lokal: Tidaholms Sparbank, 2 vån ingång Villagatan
Tisdag 21 augusti kl 18.30 Fikaservering!
Fri entré!

Kvällen är för dig och alla andra som värnar vårt natur- och kulturarv!

Om en naturtyp och geologi som skapat förutsättningarna för industrialiseringen i Skaraborg,
en urgammal och rik kulturbygd, stora naturvärden och ett attraktivt friluftsliv.

Tidaholm framstår som en kontrasternas kommun där allt i grunden handlar om dess
olikartade geologi och en stad som ganska nyligen låg på botten av en gigantisk sjö.
En kommun med Hökensås barrskogar i öst och platåbergens ädel löv i väst.

Välkommen!

En kväll i samverkan
SV, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern i Tidaholm