Djur, natur & miljö

Denna dag är för dig som tidigare deltagit i någon av projektets träffar.

Mer info om plats och innehåll kommer att publiceras under tidig vår.

Föranmälda får information direkt till sin epost.

Var noga med att notera både epost och mobilnummer vid anmälan.

Ev frågor ställs till SV Skaraborg/
Åsa Bergman 070-3612565
asa.bergman@sv.se