Prova på- Yoga baserad på Hatha

Prova på- Yoga baserad på Hatha

Hälsa & välbefinnande

Yoga baserad på Hathayoga
Hathayoga är den i Europa troligen mest kända formen av yoga, där man lär sig skapa balans i kroppens "energisystem" för att uppnå fysisk och psykisk hälsa.
Den här kursen passar även dig som är nybörjare. Vi utövar yoga i ett lugnt tempo och skapar
utrymme för reflektion och genomgång av positioner.

Exempel på innehåll
Klassiska asanas (positioner) och flöden.
Meditation och avslappning.
Chakrabalansering
Mantran
Andningsövningar

Ledare: Mona ErikssonWallgren
Yogamattor finns att låna.
PLATS: Bergs bygdegård