Musik, teater

Kom och prova på olika dramaövningar som stärker och utvecklar din fantasi, kreativitet och samarbetsförmåga.
Kostnadsfritt.