Historia & Konsthistoria

Bilar, mode, förälskelse i en brytningstid då alla ännu inte hade fått del av välfärden och det moderna livet.
Kamratcirkel då vi där vi pratar om och tar fram våra minnen från 50-talet.

Välkommen med din anmälan.