Denna resa erbjuds dig som deltager i någon av SPF Seniorerna Tibros studiecirklar.
Du har fått en inbjudan av din ledare.

Anmäl dig senast den 4 april.

Reservation: Resan genomförs ej med mindre än 30 deltagare.

Frågor: Maila eller ring!
yvonne.bergman@sv.se
0703 522 709