Samhälle

Välkommen till Bygdens hus, Kinne Vedum, söndagen 23 februari.
Röda korset berättar om sin verksamhet både i stora vida världen och på lokal nivå.
Fika finns.