Djur, natur & miljö

Bästa kompetensen för röjning i skog får du med utbildning
där du kombinerar teori, praktik och avslutande examination.
Bra att veta om kursen:
Kursen ger praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för
att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare
röjningsarbeten.
Ledare: Kjell Eriksson
Plats: uppstart med teori SV Lidköpings lokal, Skaragatan 26,
Lidköping

Startdag och tid kan ändra beroenden på anmälningar och lokalbokningar, kontakta SV Lidköping.
Anmälan och information: 070-699 66 99
e-post: arvid.stahlgren@sv.se

Start våren 2020