Djur, natur & miljö

Bästa kompetensen för röjning i skog får du med utbildning
där du kombinerar teori, praktik och avslutande examination.
Bra att veta om kursen:
Kursen ger praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för
att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare
röjningsarbeten.

Plats: Vi håller kursen en bit utanför Lidköping.
Samlas vid Mc Donalds och åker därefter gemensamt till kursplatsen.


OBS! Tag med fika för paus i naturen

För mer information och ev frågor: SV Kundtjänst 0502-10058