Djur, natur & miljö

Gruppen bestämmer tillsammans vilka tidpunkter ni kommer träffas. Troligtvis blir träffarna oregelbundna.
Det är därför viktigt att du är med vid första tillfället för att boka in kommande träffar.

I avgiften ingår 1 st examination. Om deltagare inte klarar den första examinationen för motorsågskörkort, erbjuds ny(a) chans(er) till en kostnad av 625 kr per person för praktiskt omprov och 250 kr per/person för teoridelen, under förutsättning att deltagaren kan medverka/beredas plats vid en annan grupps examination.

För att genomföra kursen och bli godkänd behöver du godkänd utrustning som röjsåg med tillbehör, hjälm med visir och hörselskydd, skyddsbyxor, huggarblus med signalfärg, skyddsstövlar, handskar och första förband.

Om fakturan ska betalas av någon annan, vänligen meddela detta vid anmälan.

Välkommen med din anmälan!