Djur, natur & miljö

Denna kurs planerar vi att genomföra hösten 2020.
Anmälningar och frågor görs till SV Kundtjänst 0502-10058


Bästa kompetensen för röjning i skog får du med utbildning
där du kombinerar teori, praktik och avslutande examination.

Bra att veta:
Kursen ger praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för
att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare
röjningsarbeten.

Plats:
Vi håller kursen en bit utanför Lidköping.
Samlas vid Mc Donalds och åker därefter gemensamt till kursplatsen.

Obligatoriskt utrustning:
Egen röjsåg med klinga samt skyddskläder - känga/stövel hjälm samt arbetsvantar.

OBS!
Tag med fika för paus i naturen
För mer information och ev frågor: SV Kundtjänst 0502-10058

Anmälan skall senast 1 vecka före genomförande.

Röjsågskörkortet ses av många som bra grundkurs i skogsskötsel och skogsvård.
RA är den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
RB behandlar skogsröjning med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Inga förkunskaper krävs.

Mer info på www.sakerskog.se