Djur, natur & miljö

Kurs endast för dig som deltagit i projekt Mersmak Röjning.

DINA FÖRKUNSKAPER
Du har deltagit i en av projektets butiksträffar samt ytterligare en träff.

MÅL
Kursen leder fram till uppskrivning/körning för Röjsågskörkort RA+RB

GENOMFÖRANDE
Teori och praktik varvas.
Vid första träffen bestämmer vi gemensamt resterande datum för kursen.

STUDIEMATERIAL
Röjsågning och annan skogsvårdsteknik och Studiehandledning Röjsågskörkort

CIRKELSTART
sker vid minst 5 anmälda.

YTTERLIGARE INFORMATION
om antal timmar/sammankomster och deltagaravgifter kommer att noteras i december månad.

KONTAKT
Ring gärna SV Skaraborgs växel 0502-100 58 /Åsa Bergman för mer info.


*Det här är RÖJSÅGSKÖRKORT RA+RB
Det övergripande målet är att minska risken för olycksfall och att förbättra arbetsmiljön.
Våra ledare har lång erfarenhet och relevant utbildning för uppdraget. Varje kurs avslutas med uppkörning och teoriprov vilka genomförs av s.k. certifierad instruktör.

De flesta skogsägare tycker att det är roligt att jobba i sin egen skog.
Men man får inte glömma att det finns risker – inte minst i samband med sågning.

SV Skaraborg och Södra Skogsägarna erbjuder utbildning för att öka säkerheten i skogsarbetet.
Genom våra kurser får du grundläggande teoretisk och praktisk utbildning och får efter godkända prov ett röjsågskörkort.