Pedagogik

Under våren 2021 kommer vi hålla en rad utbildningar - Kunskap för cirkelledare och föreningar.

Utbildningarna är korta digitala utbildningar och de riktar sig till cirkelledare och föreningar.
Det kommer vara några olika ledare och vi kommer ha ett tema per träff.

Vårens tema är:

Så fyller du i din e-lista - 4 feb kl 10-11
Så fyller du i din e-lista - 11 feb kl 18-19
Lär dig göra tryckta affischer och programblad - 24 feb kl 18-19.30
Så skriver du en bra arbetsplan - 25 feb kl 18-19
Marknadsföring och strategi - 3 mars kl 18-19.30
Varumärke och profilering - 10 mars kl 18-19.30
Facebook - 17 mars kl 18-19.30
Vad är kvalitet i folkbildningen? - 25 mars kl 18-19
Så skriver du en bra arbetsplan - 8 april kl 10-11
E-tjänst för föreningar - Extern skapare av cirklar 22 april kl 18-19
Så fyller du i din e-lista - 6 maj kl 18-19
Så skriver du en bra arbetsplan - 20 maj kl 10-11

Till de utbildningarna som riktar sig mot föreningar får fler från samma förening anmäla sig.
Någon dag före utbildningen skickas en länk till utbildningen ut per mail.

Välkommen!