Mat & dryck

Fredsbergs bygdegårdsförening bjuder in till informationskväll med Sabina Knutsson, enhetschef för köken och lokalvården på Sötåsen, som ger ger tips och råd om hur vi på ett enkelt sätt kan sköta våra kök i bygdegårdar, hembygdsföreningar etc.
Anmälan senast den 23 april till Lennart Persson lennartabacka@hotmail.se 0730-920723 eller Birgitta Leijon birgittaleijon25@gmail.com 0702991138
En liten avgift faktureras respektive förening.
Välkomna!