Hälsa & välbefinnande

Vi pratar om livet, och var du befinner dig. Hur går tankar och önskemål om hur det skulle kunna vara. Kan du ändra på din situation. Vi hjälper varandra att se saker från olika synvinklar. Kanske hittar du svaret inom dig själv. Vi tar också hjälp av meditation.