Hantverk & konst

Skapa i keramik till dig som redan kan keramikens tekniker men vill skapa tillsammans med andra.
Lera kostar 40kr/kilot och betalas kontant efter behov.