Historia & Konsthistoria

Med historiker Henrik Janson.
Hur såg det religiösa landskapet ut i Norden runt år 1000. Vad vet vi om hedendomen och hur gick det till när Skara blev Sveriges första biskopssäte i vikingatidens slutskede?