Historia & Konsthistoria

Här tar vi del av olika häften och böcker
som presenterar olika platser i vår närmiljö och lite längre bort.
Vi diskuterar och läser om dessa och eventuellt avslutar vi med att
göra något studiebesök på någon intressant plats som vi läst om.

Vi kallar till en första träff när vi är en grupp. (5-8 personer)

Välkommen m,ed din anmälan!