Historia & Konsthistoria

Med historikern Brita Planck som ciceron utforskar vi Skaras och Skaraborgs historia. Få områden i Sverige bär på så rik historia som Skaraborg. Tillsammans bestämmer vi vad vi vill fördjupa oss i. Kanske förhistorien - vilka var det om byggde gånggrifterna och vilka sänkte de unika bronssköldarna i Vänerns vatten? Kanske medeltiden - varför hamnade Sveriges äldsta stift i Skara och hur levde människorna då? Vi kan också fokusera på hur "vanligt folk" levt i olika tider, eller på hur man drabbades av sjukdomar, eller hur kvinnans värld såg ut.