Skrivarcirkel SPF Seniorerna Mariestad våren 2018

Skrivarcirkel SPF Seniorerna Mariestad våren 2018

Kommunikation, information

Skrivarcirkel SPF Seniorerna Mariestad våren 2018

En cirkel där skrivintresserade träffas och skriver om sina liv.
Gruppen tillsammans lägger upp och planera sina sammankomster.
Studiematerial finns

Ledare: Katrina Lidén