Data & IT

Prova denna spännande teknik med många nya teorier enl. bl a Benkersystemet.
Vi vistas mest utomhus, i samhället, och i skog och mark.

LEDARE är Paul Holmberg, utbildad geobiolog med 30 års erfarenhet av slagrutemetodik.
Även arbetat som cirkelledare med 5 års erfarenhet.

INFO OM GENOMFÖRANDE
Att synliggöra det osynliga!
Blir det fler deltagare från närliggande städer kan kursen komma att förläggas där.

Vi startar en vardagskväll och bestämmer då gemensamt de resterande datumen.
Datum för resterande träffar bestäms av gruppen gemensamt vid första tillfällen.

2st pekare och kurshäfte tillkommer utöver deltagaravgiften.
Utlämnas och betalas till ledaren vid första tillfällen.

Start vid 5 anmälda