Data & IT

Prova denna spännande teknik med många nya teorier enl. bl a Benkersystemet.
Vi vistas mest utomhus, i samhället, och i skog och mark.

LEDARE är Paul Holmberg, utbildad geobiolog med 30 års erfarenhet av slagrutemetodik.
Även arbetat som cirkelledare med 5 års erfarenhet.

INFO OM GENOMFÖRANDE
Att synliggöra det osynliga!
Blir det fler deltagare från närliggande städer kan kursen komma att förläggas där.

Vi startar en vardagskväll och bestämmer då gemensamt de resterande datumen.
Datum för resterande träffar bestäms av gruppen gemensamt vid första tillfällen.

2st pekare och kurshäfte tillkommer utöver deltagaravgiften.
Utlämnas och betalas till ledaren vid första tillfällen.

Start vid 5 anmälda

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58