Historia & Konsthistoria

Släktforskning ger dig svaren om din bakgrund, hisnande levnadsskildringar och förståelse för historien.
Ett stort uppsving har släktforskningen fått i och med den nya teknik som finns och som hela tiden utvecklas.

Denna kurs är för dig som genomgått Grundkurs i Släktforskning.
Kursen genomförs lördagar med start lördag
Resterande träffar sker
Varje gång förmiddagspass kl 10-12:15 och eftermiddagspass 13:30 - 15:45
Totalt 4 tillfällen

Kursen genomförs i samverkan med Tidaholms Genealogiska förening och
startar våren 2021
Datum sätts utifrån utvecklingen av Pandemin.

Deltagare erbjuds teckna ett förmånligt avtal hos Arkiv Digital under kursens gång.
Vi startar vid minst 5 anmälda. (Max 8)

Frågor ställs till
SV Tidaholm via växel 0502-10058