Historia & Konsthistoria

Vi fortsätt att dyka ner i arkiv och skrifter, ex juridiska, kamerala och militära källor samt kyrkans arkivmaterial. vi tittar även in på soldat - emigrant - smedforskning.
Grundläggande kunskaper i släktforskning behövs.
Ledaren Jan- Erik Björk har många års erfarenhet av forskning.
Han leder dig rätt och inspirerar dig i ditt forskande.
Välkommen med din anmälan till kurs i släktforskning

Kursen startar vintern 2020. datum ej satt.
Din anmälan blir en intresseanmälan för att få mer info och inbjudan.
Kursen kan förläggas till kvällstid.

Deltagare har möjlighet att teckna ett fördelaktigt abonnemang hos Arkiv Digital under
cirkelns gång.