Historia & Konsthistoria

Vi fortsätt att dyka ner i arkiv och skrifter, ex juridiska, kamerala och militära källor samt kyrkans arkivmaterial. vi tittar även in på soldat - emigrant - smedforskning.
Grundläggande kunskaper i släktforskning behövs.
Ledaren Jan- Erik Björk har många års erfarenhet av forskning.
Han leder dig rätt och inspirerar dig i ditt forskande.
Välkommen med din anmälan till kurs i släktforskning

Kursen startar vid 5 anmälda under våren 2021 Startdatum sätts utifrån utvecklingen av Pandemin.

Lokal: SV Götene 1a våning.
Medtag egen laptop.
Kursen kan förläggas till kvällstid.

Deltagare har möjlighet att teckna ett fördelaktigt abonnemang hos Arkiv Digital under
cirkelns gång.