Historia & Konsthistoria

Lär dig läsa i källor, olika metoder att söka och dokumentera med ordning och reda. Tolkning av gammal skrift ex kyrkböcker och skattelängder. Ledare Jan-Erik Björk 6x3 lektionstimmar avg 800:-. Ev elevabonnemang i Arkiv Digital tillkommer.