Historia & Konsthistoria

Lär dig läsa i olika källmaterial, olika metoder att söka och dokumentera med ordning och reda.
Tolka gammal handskrift i ex kyrkböcker och skattelängder.

Studiematerial
Du tar med egen Laptop om du har en sådan.
Kompendier delas ut. Tips på böcker att läsa/använda visas under kursens gång.

Ett abonnemang på Arkiv Digital kan man boka förmånligt då man deltar i våra studiecirklar.
Mer info om detta vid kursstarten.Cirkelledaren Jan- Erik Björk har många års erfarenhet av forskning.
Han leder dig rätt och inspirerar dig i ditt forskande.

Välkommen med din anmälan till kurs i släktforskning hösten 2020.

Ev frågor ställs till SV kundtjänst 0502-100 58