Historia & Konsthistoria

Två av Västra Götalands sju underverk tas omhand av Allan Ahlman, då han är slottsarkitekt för Bohus fästning och Läckö slott. Men frågan är; vad gör egentligen en
slottsarkitekt och vilka frågor och problem ställs han/hon inför?

Arrangör: Skara Humanistiska förbund i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Kontakt för anmälan och länk, Johan Hjertén skattmästare, tel 070-932 6529