Språk

Du lär dig att klara enkla vardagssituationer.
Kursen är för dig som har lite förkunskap i språket.
Är du osäker på språknivån är du varmt välkommen att delta vid en sammankomst för att "testa på"

STUDIEMATERIAL
Caminando 1
Kostnad för detta tillkommer och faktureras i efterhand.

BRA ATT VETA
Vår ledare Klara Stintzing har stor kunskap i spanska språket.
Erfarenheter som hon förvärvat då hon under många år bott och arbetat både i Latinamerika och på Gran Canaria
delar hon gärna med sig av under kursens gång.
- "Det ska vara rolig att lära sig, säger Klara. Om man har roligt så kommer kunskapen så mycket lättare!"
Hon är också utbildad barnmorska och har arbetat som lärare vid vårdprogram mm.

Spanska är världens näst största språk.
Det är modersmål till ca 470 miljoner människor, främst i Spanien, Latinamerika och USA.
Det land med flest invånare som talar spanska är Mexiko, följt av Spanien och Colombia.

Ev frågor ställs till SV Tidaholm
Växel 0502-10058 eller tidaholm@sv.se

Välkommen på kurs!

TIPS om studiestöd för dig som är medlem i fackförbund.
- Vill du utveckla dig i ditt arbete?
- Vill du stärka din ställning på arbetsmarknaden?
Deltar du i SVs studiecirklar kan det finnas möjlighet att söka bidrag.
Du kan få ersättning för dina utlägg för kursavgift, kurslitteratur och kursmaterial.