Spanska för seniorer fortsättning termin 5

Spanska för seniorer fortsättning termin 5

Språk

Spanska för seniorer fort. termin 5

Ledare Graciela Arancibia

8x3 lektionstimmar
Avgift 670:-
Start 3 sept kl. 15