Språk

Konversationsspanska för dig som kan litegrann. Vi pratar och läser tillsammans. Ledare delar ut övningar från läroboken Caminando 2.
Vi gör även översättningsövningar.
Denna terminen tränar vi vidare på att bli säkrare i våra kunskaper och få flyt i det muntliga.