Historia & Konsthistoria

med Allan Ahlman, arkitekt, slottsarkitekt och Skarabo.
Vi avslutar vår föreläsningsserie om arkitekter och kulturbyggnader genom en vandring i Skaras centrala delar. Man häpnar över den mängd arkitekter och kulturpersonligheter som satt sitt avtryck i vår lilla stad. Frågan är om någon småstad ens kommer i närheten av det persongalleri som här kan dukas upp. Vi får njuta av deras verk och titta på detaljer som du kanske aldrig lagt märke till, och vi får komma några av våra stora nationella arkitekter inpå livet. Vi börjar och slutar på muséet.

Arrangör: Skara Humanistiska förbund i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Kontakt för anmälan, Johan Hjertén skattmästare, tel 070-932 6529