Media & kommunikation

Vill Du starta egen webbshop?

Kanske har du redan en liten firma med produkter du vill marknadsföra även på internet

Vår kurs som inte kräver några förkunskaper innehåller bl a
- Skapa egen sida i wordpress
- Lite bildredigering
- Att lägga in produkter
- Marknadsföring - vi testar ideer och tankar på varandra.

Inga förkunskaper krävs.
Frågor om innehållet ställs till vår ledare Michel Sandsjö på mobil 0723 188 944.