Hantverk & konst

Virka och sticka - Friska upp det vi glömt och pröva nytt.

Tid: Torsdagar med start 2019 -01-10 klockan 14.00 - 16.30.

Fika till självkostnadspris.

Plats: Studiegården Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4, Falköping