Stickcafé med Ulla Engqvist den 20/9 0ch den 15/11

Stickcafé med Ulla Engqvist den 20/9 0ch den 15/11

Hantverk & konst

Ulla Enqvist är återigen tillbaka med sina populära stickcaféer! Välkommen till Fågelvikscaféet, två tillfällen i höst, vi bjuder på fika. Samarr med Kultur & Fritid.