Djur, natur & miljö

Lär dig sköta ditt eget bisamhälle!
Enkelt och lätt får du en rolig och lönsam hobby som passar alla åldrar!

Ledare är Börje Ax och Sten Gustavsson

Teori 3 tillfällen genomförs till att börja med.
Gruppen bestämmer sedan tillsammans datum för träffar i Bigården under vår o sommar.

De teoretiska träffarna genomförs via plattformen Jitsi.
Länk kommer via mail. hjälp finns att få om du känner dig osäker. kontakta SV

Falbygdens Biodlarförening i samverkan med SV Skaraborg