Hälsa & välbefinnande

Hjärnmångfalds-paradigmet
Studiecirkel för privatpersoner i Skaraborgs län IRL (ej digitalt).

Syftet är att ge introduktion till hjärnmångfalds-paradigmet för autism/autister.
”Hjärnmångfald” är en nyöversättning av den engelska termen ”neurodiversity”.

För alla som är intresserade av ämnet, utom de autist-fientliga / autism-fientliga.

2021, i oktober och november, varannan fredag från 1/10, kl. 17.00–19.15.
I SV:s lokal i Falköping (Grönelundsgatan 4).

Delämnen introduceras och vi samtalar och lär. Korta citat på engelska förekommer. Dokumentation gjord av
Torbjörn Andersson ingår vid varje tillfälle. Detta infoblad nås på autist.se

1. 1/10 Hjärnmångfalds-paradigmet: Grunder + patologi-paradigmets fel
Ungefär: Uppkomst, andra minoriteter (HBT m.m.), värderingar, de tre lagren

2. 15/10 Hjärnmångfalds-paradigmet: Språk, termer + problem med forskning
Termer på svenska och engelska, ordmissbruk, svengelska + akademisk forskning

3. 29/10 Hjärnmångfalds-paradigmet: Besläktade idéer inom autist-området.
Identitet först, sociala modellen för ”funktionsnedsättning”, makt och förtryck

4. 12/11 Hjärnmångfalds-paradigmet: Rörelsen + konst och kultur
Internet, Autscape, autistisk konst, skönlitteratur och musik

5 26/11 Hjärnmångfalds-paradigmet: Tillämpning inom autism-området
Användning, motstånd, nackdelar, fördelar, framtiden

Gratis

Max 10 deltagare. Ställs in vid färre än fyra anmälda 2,5 dygn innan kursstart.

Arrangeras av Attention Skaraborg i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer på: www.autist.se

Anmälan: tel. 0502-10058, eller christina.brinkemo@sv.se
Sprid gärna!