Data & IT

I denna cirkel fortsätter vi att utforska plattans alla funktioner.

Tid: 2019-09-09, klockan 13.30 - 16.00.

Pris: 495 kr för 5 tillfällen.

Plats: Studiegården SV Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4 A, Falköping

OBS!
Om du har egen Surfplatta så ta med den!