Sveriges Historia: Omvälvningarnas Tid

Sveriges Historia: Omvälvningarnas Tid

Historia & Konsthistoria

För drygt 200 år sedan var Sverige ett efterblivet u-land i Europas utkant. Huvuddelen av människorna levde på landsbygden och jordbruket gav låg avkastning. Någon industri fanns inte och statens ekonomi stod på randen till kollaps. En enväldig kung styrde landet. Dödligheten var hög, särskilt bland barn och medellivslängden var låg. Någon egentlig sjukvård existerade inte.
Två hundra år senare är Sverige en utvecklad demokrati och är ett av världens rikaste och mest högteknologiska länder. Vi har en väl utvecklad välfärd, som omfattar alla medborgare. Sjukvården är i världsklass, barnadödligheten ligger nästan på noll och vår medellivslängd är hög.

Människornas liv har under de två hundra åren förändrats i grunden. De två senaste århundradena har inneburit en exempellös utveckling för mänskligheten, på gott och ont. Under 1800-talet lades grunden till det moderna genombrottet, som kom under 1900-talet.
1900-talet är det mest dramatiska och innehållsrika århundradet i mänsklighetens historia.