Historia & Konsthistoria

Konst och symboler i våra kyrkor.
Många av bygdens kyrkor är byggda på 1100-talet och har varit med på hela resan från den katolska medeltiden, via Gustav Vasas reformation, fram till modern tid när våra kyrkor både är turistmål och gudstjänstlokal.
Att våra kyrkor gömmer en mängd symboler har nog de flesta kyrkobesökare observerat. Men vad betyder symbolerna och vad är det ögat inte uppfattar vid ett kort besök? Alla bilder och symboler i våra kyrkor har ett budskap som någon ville förmedla till oss.

I vår studiecirkel ” konst och symboler i våra kyrkor” försöker vi oss på att läsa av såväl arkitekturen som bilderna och symbolerna. Tänk att man idag kan gå in i en kyrka och känna på samma dopfunt man lät döpa sina barn i för 900 år sedan.

LEDARE
Magdalena Nord har ett stort intresse för konst, arkitektur och historia.
Hon skriver: - Jag besöker ofta kyrkor - såväl landsortskyrkorna som de stora katedralerna och förundras över människans skaparkraft och förmåga till både stort och smått. Jag vill alltid veta vad syftet och budskapet är med en målning eller en skulptur och i vilket sammanhang den kommit till.

GENOMFÖRANDE
Kursen genomförs varannan vecka i SV Skara lokaler. (ojämna veckor)

ÖVRIGT
Är du medlem i SPF-seniorerna?
Meddela det när du anmäler dig så får du 10% rabatt på avgiften.

FRÅGOR
om kursens innehåll ställs direkt till Magdalena mobil 076-312 3955, email: nordarnas22@gmail.com

BETALNING
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58